Werkdruk zorg less2care

Efficiëntie en hygiëne als antwoord op de hoge werkdruk in de zorg

Een groeiende uitdaging in de zorg is de al jarenlang stijgende werkdruk onder zorgmedewerkers. Door de stijgende zorgvraag, vergrijzing en het groeiende personeelstekort wordt de werkdruk steeds hoger. In dit artikel verkennen we de oorzaken, gevolgen, en een veelbelovende oplossing.

Oorzaken van de hoge werkdruk

De ouderenzorg is de afgelopen jaren een transformatie ondergaan. Zo blijven steeds meer ouderen langer thuis wonen met thuiszorg. Wanneer ouderen dan naar een verpleeghuis of zorginstelling gaan, hebben ze meer en complexere zorg nodig. Dit zorgt ervoor dat zorgmedewerkers per bewoner meer zorg moeten verlenen. Samen met de stijgende vergrijzing en personeelstekorten zorgt dit voor een hogere werkdruk.

Volgens SER zal de zorgsector in 2040 meer dan twee miljoen extra werknemers nodig hebben. Dit benadrukt dat personeelstekorten een steeds grotere rol gaat spelen. Momenteel werkt namelijk één op de zeven werkenden in Nederland in de zorgsector. Om in 2040 aan de zorgvragen te voldoen, moet dat één op de vier worden.

Gevolgen van hoge werkdruk

Uit een enquête van de FNV onder zorgmedewerkers blijkt dat 80% de werkdruk als hoog of zeer hoog ervaart, wat bij 71% leidt tot verminderd werkplezier.

De gevolgen van deze jarenlange hoge werkdruk reiken verder dan alleen het welzijn van zorgmedewerkers. De Zorg&Welzijn sector had 9,6% verzuim in het eerste kwartaal van 2023. Deze score is het hoogste van alle sectoren. Een significant deel van dit verzuim wordt toegeschreven aan de intense werkdruk.

Volgens 88% van de respondenten staat ook de kwaliteit van de zorg onder druk. De groeiende werkdruk belemmert het vermogen van werknemers om de gewenste zorgkwaliteit te leveren. Deze resultaten van de FNV-enquête onder zorgmedewerkers benadrukken de urgente behoefte aan structurele verbeteringen in de ouderenzorg. 

Oplossing voor een Hoge Werkdruk – Less2Care

Het inzamelsysteem van Less2Care zorgt voor een efficiëntere werkwijze. Met dit concept behoren tijdrovende looplijnen naar de po-spoeler of vermaler tot het verleden. Je kunt incontinentiemateriaal en al het andere zorgafval gemakkelijk en hygiënisch inzamelen met één universele werkwijze. Waardoor veel handelingen op één plek kunnen plaatsvinden. Zo worden loopafstanden aanzienlijk verminderd en ontstaat er een forse tijdsbesparing.

inzamelsysteem in de zorg

Daarnaast denkt Less2Care ook mee op het gebied van werkproces- en hygiëneoptimalisatie. Onze adviseurs bieden advies op maat om de logistiek op jouw afdeling efficiënter en hygiënischer te maken. Door de verbeterde hygiëne wordt de kans op besmetting met pathogenen verminderd, dit zorgt voor een gezondere werk- en leefomgeving voor bewoners en zorgmedewerkers. Dit zorgt weer indirect voor een verlaagde werkdruk.

Er is niet één oplossing voor de hoge werkdruk in de ouderenzorg, maar met Less2Care zorg je voor een merkbaar verschil voor de zorgmedewerkers. Door de werkdruk te verlagen, ervaren zorgmedewerkers meer werkplezier. Op deze manier kunnen zorgmedewerkers meer kostbare tijd besteden aan datgene wat werkelijk van belang is: verzorging, welzijn en contact met de bewoners.

Werkdruk zorg less2care

Al meer dan 1000 zorgafdelingen maken gebruik van ons concept. Het concept is dé oplossing voor veel verschillende uitdagingen in de ouderenzorg. Zo zorgen we voor efficientie, hygiëne, geuroverlast en duurzaamheid.

Nieuwsgierig naar ons concept?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs Kay, Luca en Twan hebben antwoord op al je vragen en vertellen je graag meer over ons concept.