Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen 

Antibioticaresistentie vormt één van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg in de 21ste eeuw, zoals benadrukt door Prof. dr. Jaap van Dissel. Antibioticaresistentie zijn bacteriën die zich aanpassen aan antibiotica en er ongevoelig (resistent) voor worden. 

Verhoogd risico voor
de verpleeghuizen

In verpleeghuizen bestaat een verhoogd risico op infecties en besmetting met resistente bacteriën. In verpleeghuizen zijn er veel zorg gerelateerde contacten met kwetsbare bewoners. Hierdoor is de kans relatief groter dat infecties zich kunnen verspreiden. Het komt zelfs voor dat in sommige verpleeghuizen al 1 op de 3 bewoners drager is van een resistente bacterie (Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht).

verpleeghuizen risico antibioticaresistentie

Wat is antibioticaresistentie?

antibioticaresistentie

Wanneer bacteriën herhaaldelijk worden blootgesteld aan antibiotica, kunnen ze resistentie ontwikkelen. Dit gebeurt wanneer bacteriën mutaties ondergaan die hen in staat stellen antibiotica te overleven. Deze resistente bacteriën worden ook wel Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) genoemd.

Gevolgen van antibioticaresistentie in de zorg

1. Langere ziekteperiodes

Infecties die voorheen met de eerste keus antibiotica behandeld konden worden, zijn nu moeilijker te genezen en vereisen complexere en duurdere behandelingen.

2. Verhoogde zorgvraag en werkdruk

Zorgverleners worden geconfronteerd met complexere en duurdere behandelingen, wat resulteert in een toename van de werkdruk en de vraag naar zorg.

3. Verhoogd risico op complicaties

Als antibiotica niet werkt, kan een infectie zich verspreiden en ernstiger worden. Dit kan leiden tot complicaties, langdurige ziekte en in sommige gevallen blijvende schade aan organen of weefsels.

4. Toename van sterfgevallen

In de meest ernstige gevallen kan antibioticaresistentie leiden tot een verhoogd sterftecijfer. Infecties die voorheen behandelbaar waren, kunnen levensbedreigend worden als de effectieve antibiotica niet meer werken.

 

     Cijfers antibioticaresistentie:

  • Jaarlijks overlijden ongeveer 200 Nederlanders aan antibioticaresistentie.
  • Wereldwijd sterven jaarlijks ongeveer 700.000 mensen aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Naar schatting zullen in 2050 ongeveer 10 miljoen mensen sterven als gevolg van antibioticaresistentie (MSD).

 

antibioticamedicijnen preventie antibioticaresistentie

Preventie om antibioticaresistentie tegen te gaan

Naast herhaaldelijk en verkeerd gebruik van antibiotica, is onvoldoende hygiëne indirect een oorzaak van antibioticaresistentie. Onvoldoende hygiëne zorgt ervoor dat pathogenen zich gemakkelijker verspreiden, wat resulteert in meer infecties en een grotere behoefte aan antibiotica. Dit creëert een vicieuze cirkel waarbij meer antibioticagebruik leidt tot meer resistente bacteriën.

Een effectieve aanpak van antibioticaresistentie vereist niet alleen zorgvuldig antibioticagebruik, maar ook een focus op infectiepreventie en hygiëne. Het verhogen van de basisniveaus van hygiëne kan de verspreiding van infecties voorkomen en daarmee het gebruik van antibiotica en antibioticaresistente terugdringen.

preventie antibioticaresistentie verpleeghuizen

Met het concept van Less2Care worden niet alleen aanzienlijke verbeteringen in hygiëne gerealiseerd, maar ook een versterkte infectiepreventie op de afdeling. Door besmet incontinentiemateriaal en al het zorgafval veilig en hygiënisch in te zamelen, zetten we een grote stap voorwaarts in de zorg. Hoewel het niet dé oplossing is, is het zeker een goede stap richting een gezondere toekomst en waardige zorg

Nieuwsgierig naar ons concept?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs Kay, Luca en Twan hebben antwoord op al je vragen en vertellen je graag meer over ons concept.