vacumeermachine met vacumeerzak

Verbeterplan hygiëne voor de zorg met vacumeertechniek

In een tijd waarin hygiëne belangrijker is dan ooit, zoeken organisaties naar manieren om de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers en bewoners te waarborgen. Less2Care biedt een praktisch hygiëne verbeterplan voor zorginstellingen met vacumeertechniek, gericht op efficiëntie en duurzaamheid. Met meer dan 1000 afdelingen die we op deze wijze hebben geholpen, kunnen we met zekerheid zeggen dat deze aanpak effectief en betrouwbaar is.

Stap 1: Identificeer verbeterpunten

De eerste stap in het hygiëne verbeterplan voor de zorg is dat we een goed inzicht krijgen in de verbeterpunten. Hiervoor komen we graag eerst langs om een diepgaand inzicht te krijgen in de huidige werkwijze en specifieke behoeften van de zorginstelling/ afdelingen. Dit doen we in nauwe samenwerking met een werkgroepje aandachtvelders op verschillende gebieden van de zorginstelling zelf. Op deze manier zijn we actief betrokken. Deze aanpak zorgt ervoor dat we op maat gemaakte oplossingen kunnen bieden die écht werken voor jouw afdeling.

po spoelers en vermaler uit de zorg

Aandachtspunten van de hygiëne die we regelmatig tegenkomen zijn:

 • De huidige werkwijze is met pospoelers of vermalers
 • Inefficiënte afvalverzameling en verwerking
 • Hoog risico op verspreiding van pathogenen door het gebruik van poreuze (luchtdoorlatende) zakken voor de opslag van mogelijk besmet incontinentie- en ander zorgmateriaal
 • Geuroverlast van urine en faces op de afdeling
 • Hotspots voor bacteriën en pathogenen om te verzamelen door gebruik te maken van geen onderhoudsvriendelijke hulpmiddelen
 • Niet goed genoeg gefaciliteerde handhygiëne in combinatie met veel handcontact momenten

Stap 2: Inventarisatie

De SRI richtlijnen zijn voor iedereen hetzelfde. Maar elke zorginstelling past ze net iets anders toe. In de praktijk zien we kleine verschillen in de werkwijze. In deze stap van het hygiëne verbeterplan, gaan we grondig bekijken waar de grootste verbeterpunten liggen voor de zorginstelling op het gebied van hygiëne, efficiëntie en duurzaamheid. Daarnaast gaan we in dit proces de kosten minimaliseren we de kosten en de besparingen maximaliseren. Op het gebied van hygiëne zijn namelijk veel besparingen te realiseren.

Bijvoorbeeld, als er momenteel gebruik wordt gemaakt van een po-spoeler of vermaler, kunnen we deze omruilen via ons recovery program. Neem contact met ons op voor meer informatie het recovery program.

Stap 3: Proefplaatsing

Een proefplaatsing stelt de zorginstelling in staat om de oplossingen in de praktijk te gebruiken en de voordelen zelf te ervaren. Gedurende deze periode kunnen zorgmedewerkers de producten gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden en direct de verbeteringen in hygiëne en efficiëntie waarnemen. Eventuele feedback van het zorgpersoneel kan dan worden gebruikt om ons advies voor de volledige inrichting verder te optimaliseren, zodat ze perfect aansluiten bij de specifieke behoeften van de zorginstelling.

Voordelen van het concept

 • Verhoogde hygiëne
 • Geen geuroverlast meer op de afdeling en gangen
 • Veilig opslag van (mogelijk besmet) incontinentiemateriaal en ander zorgafval
 • Verspreiding van pathogenen tegengaan
 • Efficiënte werkwijze en verminderde loopafstand
 • Goed gefaciliteerde handhygiëne
 • Alle hulpmiddelen in het concept zijn onderhoudsvriendelijk door gladde ondergronden
hygiene concept zorg less2care

Stap 4: Bewustwording

Na de implementatie van het concept, geven we trainingen. Deze trainingen zorgen ervoor dat alle zorgmedewerkers goed op de hoogte zijn van de nieuwe hygiënemaatregelen en goed kunnen werken met de nieuwe werkwijze. Daarnaast geven we ook uitleg over het belang van hygiëne om het bewustzijn van de voordelen te vergroten. Zo creëren we meer draagvlak onder het zorgpersoneel voor de wijziging van werkwijze.

Ook zijn ondersteunende video’s beschikbaar via een QR-code. Zo kan iedereen op de afdeling moeiteloos gebruik maken van ons concept. Ook nieuwe collega’s en tijdelijke uitzendkrachten.

zorgmedewerker die werkt met het hygiene verbeterplan van Less2Care

Stap 5: Regelmatige evaluatie

hygiene verbeterplan

Hygiëne is geen eenmalige taak, maar een doorlopend proces. Nadat we persoonlijk de producten komen leveren. Bezoeken we daarna graag opnieuw de afdeling om de verbeterde werkprocessen te bespreken en waar mogelijk extra ondersteuning te bieden. 

Met deze persoonlijke aanpak en voortdurende verbetering zorgen we ervoor dat alle afdelingen zo efficiënt en hygiënisch mogelijk werken én blijven werken. 

Het verbeteren van hygiëne binnen uw organisatie is een investering in de gezondheid en welzijn van het zorgpersoneel en bewoners. Met Less2Care hebben we een praktisch hygiëne verbeterplan plan ontwikkeld. We hebben al meer dan 1000 afdelingen geholpen op deze wijze, dus we weten waar we het over hebben. Kortom, met Less2Care kan je niet alleen de hygiënestandaarden verhogen, maar ook bijdragen aan een fijnere werk- en leefomgeving. Dus laten we samen aan de slag gaan om de zorginstelling nog beter te maken!

Nieuwsgierig naar ons concept?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs Kay, Luca en Twan hebben antwoord op al je vragen en vertellen je graag meer over ons concept.