handhygiëne infectiepreventie less2care

Infectiepreventie steeds belangrijker in de ouderenzorg

Infectiepreventie is essentieel voor het verlenen van goede en veilige zorg. Juist bij het werken met kwetsbare mensen, is hygiëne extra belangrijk. Voor verpleeghuizen speelt een hoog niveau van hygiëne een steeds grotere rol. Sinds 2015 is de ouderenzorg namelijk behoorlijk veranderd. De bewoners van verpleeghuizen zijn kwetsbaarder dan eerst, omdat ze pas bij een hoge zorgvraag in aanmerking komen voor een verpleeghuis. “Een verpleeghuis is tegenwoordig als een mini ziekenhuis. De hygiëne voor een verpleeghuis wordt net zo belangrijk als dat voor een ziekenhuis is”, aldus Jop van Haaren, directeur van Less2Care.

Meer bewustzijn voor infectiepreventie

De afgelopen tijd is meer bewustheid rondom hygiënisch werken en infectiepreventie in de ouderenzorg. Dit komt deels door de coronapandemie en de opkomende antibioticaresistentie. Het is daarom belangrijk dat op elk niveau (bestuurder, manager en professional) aandacht is voor hygiënisch werken en dat er een goed én werkbaar infectiepreventiebeleid gevoerd wordt om besmettingen en antibioticaresistentie te voorkomen.

hygiene ouderenzorg less2care

Waar liggen de verbeterpunten?

De inspectie van gezondheidszorg heeft in 2023 een factsheet gepubliceerd, met de verbeterpunten van de infectiepreventie in de ouderenzorg. Uit het onderzoek van de inspectie van gezondheidszorg blijkt dat bij de helft van de bezochte zorginstellingen de uitvoering van een goed infectiepreventie- en hygiëne beleid vanuit het bestuur nog onvoldoende is georganiseerd. Zo zijn de voorzieningen zoals handdesinfectiepompjes onvoldoende aanwezig. Dat er niet genoeg hulpmiddelen zijn, maakt een goede infectiepreventie in de praktijk slecht werkbaar. Ook blijkt dat de zorgverleners niet goed weten in welke situatie handhygiëne moet worden toegepast.

Werkbare handhygiëne

handhygiene infectiepreventie ouderenzorg

De basis voor goede infectiepreventie ligt in het correct toepassen van handhygiëne. De inspectie van gezondheidszorg ziet dat in de ouderenzorg nog ruimte is voor het verbeteren van de handhygiëne. Less2Care biedt een praktische oplossing op de handhygiëne te verbeteren:

De aangebouwde handdesinfectiepomp is namelijk hét hulpmiddel voor zorgverleners om op een werkbare en efficiënte manier de handhygiëne en daarmee de infectiepreventie te verbeteren. De handdesinfectiepomp is te installeren op alle karren, van etagekarren tot inzamelwagens. Zo is de handdesinfectiepomp altijd binnen handbereik en wordt de handhygiëne op een werkbare manier aanzienlijk verhoogd.

Hygiëne concept van Less2Care om de infectiepreventie te verbeteren

Ons concept resulteert direct in aanzienlijke verbeteringen in hygiëne. Dankzij de verbeterde hygiëne wordt het besmettingsrisico verlaagd. Dit levert een veilige werk- en leefomgeving voor zorgmedewerkers en bewoners op.

Met het concept van Less2Care kan het mogelijk besmet incontinentiemateriaal en al het zorgafval veilig en hygiënisch worden ingezameld. Wat zorgt voor een verhoogde infectiepreventie op de afdeling.

1. Verlaagt de kans op besmetting

Iso-Air hygiene

De Iso-Air vacumeert de Iso-Bag en zuivert de uitgezogen lucht. Door het gevalideerde medische filter in combinatie met een hoogwaardig actief geurfilter is de lucht 100% schoon. Na het vacumeerproces is de Iso-Bag hermetisch geïsoleerd. De Iso-Bag is volledig geur-, lucht- en vochtdicht en niet poreus zoals andere normale zakken. Zo voorkom je geuroverlast en wordt het besmettingsgevaar bij de bron aangepakt.

2. Handsfree werken

Met een simpele beweging van je voet langs de activatiesensor kan de Iso-Air bediend worden. Daarnaast is ook de Iso-Safe handsfree te gebruiken. Zo kan er volledig “handsfree” gewerkt worden, volgens de SRI-richtlijnen.

Al meer dan 1000 zorgafdelingen maken gebruik van ons concept. Het hygiëne-concept van Less2Care is dé oplossing voor veel verschillende uitdagingen in de ouderenzorg. Zo zorgen we voor hygiëne, efficiëntie, geuroverlast en duurzaamheid.

hygiene concept zorg less2care

Nieuwsgierig naar ons concept?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs Kay, Luca en Twan hebben antwoord op al je vragen en vertellen je graag meer over ons concept.