Borg de hygiëne

Incontinentiemateriaal veilig inzamelen

Met de Iso-Air waarborg je de hygiëne op jouw afdeling door besmet incontinentiemateriaal en zorgafval veilig te isoleren. Zo voorkom je geuroverlast en verlaag je het besmettingsgevaar met pathogenen.

De Iso-Air vacumeert de Iso-Bag en zuivert de uitgezogen lucht. Door de filters is de uitgezogen lucht 100% schoon. Na het vacuümproces wordt de Iso-Bag hermetisch afgesloten, zodat deze veilig en zonder geuroverlast kan worden opgeslagen.

Iso-Air

Geef virussen en bacteriën geen kans!

Gevacumeerde Iso-Bag in Iso-Air
Logo-Iso-Air Less2Care

Voordelen van de Iso-Air

  • Gevalideerd medisch filter in combinatie met een hoogwaardig actief geurfilter
  • Volledig handsfree te bedienen, volgens de SRI-richtlijnen
  • Geheel automatisch en veilig proces
  • Specifiek ontwikkeld voor en door de verpleeg- en zorginstellingen
  • Standaard met 10 jaar garantie*

*Mits het onderhoud door Less2Care jaarlijks wordt uitgevoerd.