medicijnresten in de zorg

Medicijnresten uit de zorg voorkomen vanaf de bron 

Uit een rapport van het RIVM blijkt dat medicijnen en chemicaliën overal in de zorgsector dé grootste emissie veroorzaker zijn. Met betrekking tot medicijnen en chemicaliën is er in de zorg nog veel te bereiken op het gebied van duurzaamheid. Zo is het mogelijk om medicijnresten uit de zorg in oppervlaktewater te verminderen.

Een toenemend probleem

Via ontlasting, urine en door het wegspoelen van oude medicijnen, komen medicijnresten in het rioolwater. Ieder jaar komt er zo’n 509 ton aan medicijnresten in het riool terecht. Daarvan kunnen de rioolwaterzuiveringsinstallaties 190 ton niet goed verwijderen. 190 ton medicijnresten komt dus na de zuivering alsnog in het oppervlaktewater terecht (Unie van waterschappen, 2023). Dit heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en het milieu.

De omvang van dit probleem zal alleen maar toenemen volgens Jan Peter van der Hoek, hoogleraar Drinkwatervoorziening aan de TU Delft. “Door vergrijzing en een verdere medicalisering van de samenleving gaan we met zijn allen steeds meer medicijnen gebruiken. Daarnaast neemt door klimaatverandering de kans toe op periodes van langdurige droogte en lage waterstanden. Daardoor kan de concentratie van dit medicijnresten in het oppervlaktewater flink toenemen.” Gezien deze groeiende uitdaging is het van belang om concrete stappen te zetten om de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen.

Po spoelers en vermalers passen niet in een duurzame toekomst

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het afvalwater van zorginstellingen, vanwege het hoge medicijngebruik, hogere concentraties medicijnresten bevat dan huishoudelijk afvalwater.

po spoelers en vermalers

Eén van de oorzaken dat medicijnresten uit de zorg in het oppervlaktewater terecht komen zijn: po spoelers en vermalers. Deze systemen dragen aanzienlijk bij aan de medicijnresten en chemicaliën in het afvalwater en hebben bovendien een hoog verbruik van schoon drinkwater en energie. Per spoelbeurt gebruikt een po spoeler gemiddeld 25 liter schoon drinkwater en een vermaler ongeveer 10 liter.

De beste manier om medicijnresten en chemicaliën in het oppervlaktewater te verminderen, is door het probleem bij de bron aan te pakken: inhoud van bedpan/urinaal en pulpbakken met incontinentiemateriaal en andere zorgafval met medicijnresten niet meer wegspoelen in het riool met chemicaliën. Voor de traditionele vermalers zijn tegenwoordig veel duurzamere oplossingen.

Het kan anders

Binnen het concept van Less2Care hoeft de inhoud van een bedpan/ urinaal of pulpbakken gevuld met incontinentiemateriaal niet meer vermaalt en weggespoeld te worden. Al het incontinentiemateriaal, bedpan, urinaalzakken en andere zorgafval kan namelijk in Iso-Bag vacuümzakken efficiënt ingezameld worden. De Iso-Bag wordt daarna gevacumeerd en is het 100% veilig geïsoleerd. Zo kan het zorgafval hygiënisch en milieuvriendelijk verwerkt worden. Op deze manier is het niet langer nodig om het met een po spoeler of vermaler weg te spoelen. 

Less2Care hygiene zorg
water besparen Less2Care

We hebben in 2023 samen met al onze klanten met dit concept meer dan 4.500.000 liter schoon drinkwater bespaard. Voor je beeldvorming, dit staat gelijk aan ruim 76.000 keer douchen of 115 volle tankauto’s. Dit werd anders vervuild met medicijnresten en chemicaliën met alle negatieve gevolgen voor het milieu en natuur.

Wist je dat? Met het Less2Care Recover Programma zijn wij in staat om tot € 2.000 inruilwaarde te geven voor po spoelers en vermalers.

Positieve verandering is nodig

Medicijnresten en chemicaliën vormen de grootste emissie in de zorgsector. Als verpleeghuizen en zorginstellingen geen gebruik meer maken van vervuilende po spoelers en vermalers. Kiezen voor duurzame oplossingen zoals die van Less2Care, kunnen we samen een stap maken richting een milieuvriendelijke en eco-bewuste zorgsector.

Al meer dan 1000 zorgafdelingen maken gebruik van ons concept. Het concept is dé oplossing voor veel verschillende uitdagingen in de ouderenzorg. Niet alleen uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op hygiëne, geuroverlast, hoge werkdruk en stijgende kosten.

Iso-Air hygiene

Nieuwsgierig naar ons concept?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs Kay, Luca en Twan hebben antwoord op al je vragen en vertellen je graag meer over ons concept.